your body is your subconscious mind

‘Your body is your subconscious mind’, zegt Candace Pert, neurowetenschapper en auteur van het boek Molecules of emotions. Vrij vertaald: je lichaam is je onbewuste brein. Mijn sessies zijn gebaseerd op dit idee, in combinatie met concepten van fysiotherapie, NLP en dans. MoveMend gaat uit van de gedachte dat problemen als geheel bekeken moeten worden: vanuit het fysieke, het emotionele en het mentale.

Fysio

Rugpijn, hoofdpijn, immobiliteit, vermoeidheid, constante en/of terugkerende pijn. Pijn, waarbij eerdere behandelingen geen of nauwelijks verbeteringen hebben opgeleverd. Het lichaam reageert met een reden op een bepaalde manier. Behandelingen zijn echter vaak gericht op de symptomen, en niet op de onderliggende oorzaak. Met jou samen ga ik op zoek naar die oorzaak én behandel deze. Vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut onderzoek ik: waar zit in het lichaam de disbalans?

NLP

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een manier om te onderzoeken hoe iemands denken functioneert. Waarom maak jij de keuzes die je maakt? Welke overtuigingen zitten hieronder? Wat is bewust, wat is onbewust? In mijn MoveMend-sessies gebruik ik deze technieken in combinatie met beweging, om jou te helpen je bewust te worden van jezelf, van de kern van het probleem, en hoe daarin verandering te brengen. 

Dans

Al mijn hele leven dans ik. Dat heeft me veel geleerd over het lichaam. Over de manier waarop het lichaam beperkingen compenseert, bijvoorbeeld. Ik ontdekte dat – zoals alles eigenlijk met dans – de antwoorden in het eigen lijf te vinden zijn. Veel wat wij meemaken zit in onze spieren opgesloten. Het is soms pijnlijk om uit patronen te komen – mentaal, emotioneel, fysiek. Dans daagt je lichaam uit anders te bewegen dan je gewend bent, en helpt je zo op een speelse manier uit die patronen. Dat is de helende kracht van dans: het verzacht de pijn en bevrijdt.

Fysiek

Het lichaam is wijs – wijzer dan we soms denken. Het is altijd op zoek naar balans, naar homeostasis. Zo reguleert ons lijf nauwgezet de zuurtegraad (Ph) van ons bloed: die schommelt altijd tussen 7,35 en 7,45. En als er onverhoopt tóch een disbalans ontstaat, dan geeft ons lichaam duidelijke signalen af. Als we daar goed naar luisteren – wat ik je onder meer leer via oefeningen in lichaamsbewustzijn – kunnen we niet alleen fysiek herstellen, maar ook daadwerkelijk helen. Want het lichaam laat niet alleen van zich horen als er fysiek mis is, maar ook als er mentaal of emotioneel iets niet goed zit. De omgeving speelt daarbij een rol: krijg je lang de verkeerde prikkels dan raakt je lijf haar interne referentie kwijt – het is uit balans.

Emotioneel

Emoties zijn lichamelijke reacties. Als we een emotie ervaren – of dat nu angst, woede of blijdschap is – dan vinden in ons lichaam biochemische processen plaats. Hoe je omgaat met je emoties heeft dan ook een invloed op je fysieke gesteldheid. Denk bijvoorbeeld aan stress: wie langdurig stress ervaart heeft een hoger niveau aan het hormoon cortisol in het lichaam. En dat kan allerlei fysieke gevolgen hebben, zoals een verhoogde bloeddruk en overgewicht. Een emotionele disbalans kan dus zorgen voor fysieke ziektes en ongemakken. In mijn sessies ga ik met je op zoek naar die balans, vanuit de achtergrond van de theorie van neurowetenschapper Candace Perth in haar boek Molecules of Emotion.

Mentaal

Mentale belemmeringen kosten heel veel energie en zijn een belangrijke oorzaak voor de vermoeidheid die veel mensen tegenwoordig ervaren. Door te ontdekken wat je mentale belemmeringen zijn en te begrijpen hoe die zich uiten in gedrag, kunnen oude patronen doorbroken worden. En kun je nieuwe patronen ontdekken, die je helpen om ander gedrag aan te leren. Ik help je daarmee, onder meer door via NLP te onderzoeken hoe jouw denken werkt. Maar het gaat niet alleen om denken: ook om voelen, doen. Daarom speelt beweging bij MoveMend ook een belangrijke rol. 

Twijfel je of ik je verder kan helpen of heb je vragen? Neem contact met me op, dan bespreken we het.

Wat kun je veel bereiken met je eigen lijf, wat heb je veel ‘in’ je. Als je het maar weet ‘aan te boren’.

Ati